Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

1. Inledning

Det här kapitlet ger en introduktion och bakgrund till resultatrapporten. Här presenteras även rapportens disposition.

1.1 Bakgrund till resultatrapporten

Riksrevisionen ska enligt 22 § i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen bedriva internationellt utvecklingssamarbete. Inriktningen beslutar vi om efter samråd med Sida. Riksdagen beslutar årligen om anslag för verksamheten.[1]

I Riksrevisionens årsredovisning redovisar vi varje år det internationella utvecklingssamarbetet. För att mer utförligt beskriva resultaten lämnar Riksrevisionen en resultatrapport till riksdagen vart fjärde år.

1.2 Syfte och metod

Syftet med resultatrapporten är att ge en fördjupad och heltäckande bild av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete under de senaste fyra åren. I rapporten redovisar vi resultaten i relation till den lagstadgade uppgiften och våra mål i strategin för internationellt utvecklingssamarbete.

Rapporten baseras främst på externa utvärderingar[2] av samarbetsprojekten och kompletteras med Riksrevisionens bedömning av uppnådda resultat. Dessa har i sin tur kompletterats med externa källor.

1.3 Rapportens disposition

Efter detta inledande kapitel följer fyra kapitel, en förkortnings- och referenslista och en bilaga:

  • Kapitel 2: Presentation av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete – kontext, syfte, mål och finansiering.
  • Kapitel 3: Information om Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete – om vår ansats och våra arbetssätt.
  • Kapitel 4: Analys av resultat i förhållande till våra mål
  • Kapitel 5: Slutsatser och framgångsfaktorer
  • Förkortnings- och referenslista
  • Bilaga med resultat per samarbetsprojekt
  • [1] 22 §, lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen.
  • [2] Under perioden 2019–2022 har externa utvärderingar genomförts av åtta samarbetsprojekt: de som rör Kambodja, Kenya, Kosovo, Palestina, Tanzania, Uganda, Zimbabwe och Västra Balkan.

Uppdaterad: 06 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?