Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Litteratur

Brottsförebyggande rådet, Organiserat svartarbete i byggbranschen, rapport 2007:27, Brottsförebyggande rådet, 2007.

Byggmarknadskommissionen, Från svart till vitt – Vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen, Slutrapport 2022, Byggmarknadskommissionen, 2022.

Damvad, Analyse af effekter af BoligJob-ordningen, Damvad, 2015.

Finansdepartementet, Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, Finansdepartementet, 2009.

Finansdepartementet, Hur ska utvecklingen av arbetsmarknadens funktionssätt bedömas?, Finansdepartementet, 2011.

Finansdepartementet, Förändringar av husavdraget, Finansdepartementet, 2015.

Finansdepartementet, Beräkningskonventioner 2023, Finansdepartementet, 2023.

Finansdepartementet, Tillfälligt höjt tak för rotavdraget, Finansdepartementet, 2023.

Företagarna med flera, Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen, Företagarna med flera, 2009.

Harju J., Jysmä S., Koivisto A. och Kosonen T., Does Household Tax Credit Increase Demand and Employment in the Service Sector?, Publications of the Government’s analysis, assessment, and research activities 2021:1, Prime Minister’s Office Helsinki, 2021.

Kirchler, E., The Economic Psychology of Tax Behaviour, Cambridge University Press, 2007.

Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget december, Konjunkturinstitutet, 2011.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, ROT-reformen – beskrivning av företagens utveckling 2010–15, PM 2019:02, Tillväxtanalys, 2019.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Direkta och indirekta sysselsättningseffekter av ROT-reformen, PM 2020:2, Tillväxtanalys, 2020.

Nordblom, K., Tax morale and policy intervention, Working Paper 711, Department of Economics, University of Gothenburg, 2017.

Riksrevisionen, Rutavdraget – konsekvenser av reformen, RiR 2020:2, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionsverket, Svart arbete Arbetstagare och företagare del 2 – Omfattning, Riksrevisionsverket, 1998.

Skatteverket, Svartköp och svartjobb i Sverige, Del 1: Undersökningsresultat, rapport 2006:4, Skatteverket, 2006.

Skatteverket, Om RUT och ROT och VITT och SVART, rapport 2011:1, Skatteverket, 2011.

Skatteverket, Hushållens medvetna köp av svarta tjänster 2005 och 2019, rapport 2020‑01-16, Skatteverket, 2020.

Skatteverket, Svarta arbetsinkomster: beräkningar baserade på Skatteverkets revisioner, rapport 2020-02-06, Skatteverket, 2020.

Skatteverket, Attitydundersökningen 2021, Skatteverket, 2022.

Artiklar

Carbonnier C., ”Who pays sales taxes? Evidence from French VAT reforms,
1987–1999”, Journal of Public Economics, vol. 91, nr 5–6, 2007.

Besley, T., Jensen, A., och Persson, T., ”Norms, Enforcement, and Tax Evasion”, The Review of Economics and Statistics, vol. 105, nr 4, 2023.

Luttmer, E., Singhal, M., ”Tax morale”, Journal of Economic Perspectives, vol. 28, nr 4, 2014.

Utredningar

Dir 2021:74, En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.

Dir. 2022:68, En översyn av vissa skatteförfaranderegler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

SOU 2023:8, Arbetslivskriminalitet – arbetet i Sverige, en bedömning av omfattningen, lärdomar från Danmark och Finland.

SOU 2023:47, En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen.

Riksdagstryck

2001/02:RR18, Riksdagens revisorers förslag angående ROT-avdragets effekter.

Prop. 2007/08:100, 2008 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2008/09:178, Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder.

Prop. 2011/12:100, 2012 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2014/15:100, 2015 års ekonomiska vårproposition.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016.

Prop. 2023/24:1, Budgetpropositionen för 2024.

Skr. 2021/22:98, Redovisning av skatteutgifter 2022.

Webbsidor

Sveriges Radio, ”ROT-avdraget lockar utländska företag”, https://sverigesradio.se/artikel/4247473, hämtad 2023-11-10.

Uppdaterad: 20 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?