Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 5. Forskning om kontrollspann

Texten nedan sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan arbetsgruppens storlek och verksamhetens förutsättningar.

Breda kontrollspann, dvs. större personalgrupper, är ändamålsenliga när:

 • Chefen har få andra uppgifter än att leda medarbetare
 • Chefen har enkla arbetsuppgifter
 • Medarbetarna har rutinartade eller liknande arbetsuppgifter
 • Organisationen är stabil
 • Verksamheten är geografiskt samlad
 • Massproduktion
 • Chefen ansvarar för en homogen grupp av underställda medarbetare

Smala kontrollspann, dvs. mindre personalgrupper, är ändamålsenliga när:

 • Chefen har många olika arbetsuppgifter utöver att leda medarbetare
 • Chefen har komplexa arbetsuppgifter
 • Medarbetarna har komplexa eller föränderliga arbetsuppgifter
 • Det finns behov av att noga följa, samordna eller övervaka arbetet
 • Verksamheten är geografiskt utspridd
 • Organisationen är föränderlig
 • Produktionen sker styckvis eller i små serier
 • Chefen ansvarar för medarbetare i många olika funktioner

Källa: Corin et al., Leda lagom många., 2023, s. 10.

Uppdaterad: 29 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?